پێغەمبەرانی خودا

چیرۆک

ئەم بەرهەمە لە ستۆدیۆكانی كەنالی نیولاین دۆبلاژ دەكرێت .. زنجیرەی پێغەمبەرانی خودا سەلامی خوایان لی بێت باس لە ژیانی پێغەمبەران دەكات هەر لە ئادەم و حەوا تا پێغەمبەر ( محمد ) (د.خ) لێ‌ بێت بە خۆشی بینەری بن 

زنجیره

19:26
پێغەمبەرانی خودا 1
هه‌ڵقه‌: 1
17:23
پێغەمبەرانی خودا 2
هه‌ڵقه‌: 2
18:50
پێغەمبەرانی خودا 3
هه‌ڵقه‌: 3
19:24
پێغەمبەرانی خودا 4
هه‌ڵقه‌: 4
18:05
پێغەمبەرانی خودا 5
هه‌ڵقه‌: 5
19:24
پێغەمبەرانی خودا 6
هه‌ڵقه‌: 6
19:24
پێغەمبەرانی خودا 7
هه‌ڵقه‌: 7
17:20
پێغەمبەرانی خودا 8
هه‌ڵقه‌: 8
18:04
پێغەمبەرانی خودا 9
هه‌ڵقه‌: 9
16:31
پێغەمبەرانی خودا 10
هه‌ڵقه‌: 10
18:04
پێغەمبەرانی خودا 11
هه‌ڵقه‌: 11
19:00
پێغەمبەرانی خودا 12
هه‌ڵقه‌: 12
19:24
پێغەمبەرانی خودا 13
هه‌ڵقه‌: 13
19:00
پێغەمبەرانی خودا 14
هه‌ڵقه‌: 14
20:30
پێغەمبەرانی خودا 15
هه‌ڵقه‌: 15
19:26
پێغەمبەرانی خودا 16
هه‌ڵقه‌: 16
19:24
پێغەمبەرانی خودا 17
هه‌ڵقه‌: 17
19:00
پێغەمبەرانی خودا18
هه‌ڵقه‌: 18
19:26
پێغەمبەرانی خودا 19
هه‌ڵقه‌: 19
19:24
پێغەمبەرانی خودا 20
هه‌ڵقه‌: 20
19:00
پێغەمبەرانی خودا 21
هه‌ڵقه‌: 21
19:24
پێغەمبەرانی خودا 22
هه‌ڵقه‌: 22
19:26
پێغەمبەرانی خودا 23
هه‌ڵقه‌: 23
19:00
پێغەمبەرانی خودا 24
هه‌ڵقه‌: 24
18:37
پێغەمبەرانی خودا 25
هه‌ڵقه‌: 25
19:24
پێغەمبەرانی خودا 26
هه‌ڵقه‌: 26
19:00
پێغەمبەرانی خودا 27
هه‌ڵقه‌: 27
19:24
پێغەمبەرانی خودا 28
هه‌ڵقه‌: 28
19:24
پێغەمبەرانی خودا 29
هه‌ڵقه‌: 29

ریکلام

گه‌له‌ری

هیچ بابەتێک به‌رده‌ست نیه‌ .