چیرۆک

بەزمی عەزیز ....
درامایەكی توركی یە لە كەناڵی نیوڵاین كاری دۆبلاژی بۆ سەر زمانی شیربینی كوردی بۆ كراوە ..
ئەم درامایە ... كۆمیدی و سەرنج راكێشە بۆ ژیانی كەسێك كە لە فەقیریەوە سەروەت و سامانێكی زۆری بۆماوەتەوە 

زنجیره

40:00:00
بەزمی عەزیز ... زنجیرەی 1
هه‌ڵقه‌: -1-
00:37:28
بەزمی عەزیز ... زنجیرەی 2
هه‌ڵقه‌: -2-
38:00:00
بەزمی عەزیز زنجیرەی سێ‌ یەم
هه‌ڵقه‌: -3-
38:00:00
بەزمی عەزیز ... زنجیرەی 4
هه‌ڵقه‌: -4-
00:37:28
بەزمی عەزیز ... زنجیرەی 5
هه‌ڵقه‌: -5-
36:50
بەزمی عەزیز ... زنجیرەی 6
هه‌ڵقه‌: -6-
00:37:28
بەزمی عەزیز ... زنجیرەی 7
هه‌ڵقه‌: -7-
00:37:28
بەزمی عەزیز ... زنجیرەی 8
هه‌ڵقه‌: -8-
38:52
بەزمی عەزیز ... زنجیرەی 9
هه‌ڵقه‌: -9-
30:58
ببەزمی عەزیز 10
هه‌ڵقه‌: 10
30:58
بەزمی عەزیز 11
هه‌ڵقه‌: 11
30:58
بەزمی عەزیز 12
هه‌ڵقه‌: 12
30:58
بەزمی عەزیز 13
هه‌ڵقه‌: 13
30:58
بەزمی عەزیز
هه‌ڵقه‌: 14
30:58
بەزمی عەزیز 15
هه‌ڵقه‌: 15
30:58
بەزمی عەزیز 16
هه‌ڵقه‌: 16
30:58
بەزمی عەزیز 17
هه‌ڵقه‌: 17
30:58
بەزمی عەزیز 18
هه‌ڵقه‌: 18
30:58
بەزمی عەزیز 19
هه‌ڵقه‌: 19
30:58
بەزمی عەزیز 20
هه‌ڵقه‌: 20
30:58
بەزمی عەزیز 21
هه‌ڵقه‌: 21
30:58
بەزمی عەزیز 22
هه‌ڵقه‌: 22
30:58
بەزمی عەزیز 23
هه‌ڵقه‌: 23
30:58
بەزمی عەزیز 24
هه‌ڵقه‌: 24
30:58
بەزمی عەزیز 25
هه‌ڵقه‌: 25
30:58
بەزمی عەزیز 26
هه‌ڵقه‌: 26
30:58
بەزمی عەزیز 27
هه‌ڵقه‌: 27
30:58
بەزمی عەزیز 28
هه‌ڵقه‌: 28
30:58
بەزمی عەزیز 29
هه‌ڵقه‌: 29
30:58
بەزمی عەزیز 30
هه‌ڵقه‌: 30
30:00
بەزمی عەزیز 31
هه‌ڵقه‌: 31
30:00
بەزمی عەزیز 32
هه‌ڵقه‌: 32
30:00
بەزمی عەزیز 33
هه‌ڵقه‌: 33
30:58
بەزمی عەزیز 34
هه‌ڵقه‌: 34
30:58
بەزمی عەزیز 35
هه‌ڵقه‌: 35
30:58
بەزمی عەزیز 36
هه‌ڵقه‌: 36
30:58
بەزمی عەزیز 37
هه‌ڵقه‌: 37
30:58
بەزمی عەزیز 38
هه‌ڵقه‌: 38
30:58
بەزمی عەزیز 39
هه‌ڵقه‌: 39
30:58
بەزمی عەزیز 40
هه‌ڵقه‌: 40
30:58
بەزمی عەزیز 41
هه‌ڵقه‌: 41
30:58
بەزمی عەزیز 42
هه‌ڵقه‌: 42
30:58
بەزمی عەزیز 43
هه‌ڵقه‌: 43
30:58
بەزمی عەزیز 44
هه‌ڵقه‌: 44
30:58
بەزمی عەزیز 45
هه‌ڵقه‌: 45
30:58
بەزمی عەزیز 46
هه‌ڵقه‌: 46
30:58
بەزمی عەزیز 47
هه‌ڵقه‌: 47
30:58
بەزمی عەزیز 48
هه‌ڵقه‌: 48
30:58
بەزمی عەزیز 49
هه‌ڵقه‌: 49
30:58
بەزمی عەزیز 50
هه‌ڵقه‌: 50
30:58
بەزمی عەزیز 51
هه‌ڵقه‌: 51
30:58
بەزمی عەزیز 52
هه‌ڵقه‌: 52
30:58
بەزمی عەزیز 53
هه‌ڵقه‌: 53
30:58
بەزمی عەزیز 54
هه‌ڵقه‌: 54

ریکلام

گه‌له‌ری

هیچ بابەتێک به‌رده‌ست نیه‌ .