سەمای سەر شووشە
سەمای سەر شووشە
بینین
دڵخوازەکانم

درامای فارسی سەمای سەر شووشە ئەم بەرهەمە دۆبلاژی ستۆدیۆكانی كەنالی نیولاین ە , درامایەكی خێزانی و خۆشەویستیە , بە خۆشی بینەری بن

ئەڵقەکان
13
40:03
ئەڵقە 13 238
12
40:03
ئەڵقە 12 263
11
40:03
ئەڵقە 11 269
10
40:03
ئەڵقە 10 240
9
40:03
ئەڵقە 9 254
8
40:03
ئەڵقە 8 286
7
40:03
ئەڵقە 7 251
6
40:03
ئەڵقە 6 269
5
40:32
ئەڵقە 5 276
4
40:03
ئەڵقە 4 265
3
40:03
ئەڵقە 3 289
2
40:03
ئەڵقە 2 261